Drukuj

Art. 1064-8 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-8.

Wydając postanowienie o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy, sąd przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego wniosek o dokonanie wpisu o ustanowienie zarządu przymusowego we właściwej księdze wieczystej lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Artykuł 1 ...1064‑6 1064‑7 1064‑8 1064‑9 1064‑10 ...1217

Przejdź do artykułu