Drukuj

Art. 1071 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1071.

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zarządzonej przez sąd w toku postępowania o dział spadku sprzedaży gospodarstwa rolnego albo wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową.

Artykuł 1 ...1069 1070 1071 1072‑1080 1081 ...1217

Przejdź do artykułu