Drukuj

Art. 1083 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1083.

§ 1. Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.

§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...1081 1082 1083 1084 1085 ...1217

Przejdź do artykułu