Drukuj

Art. 1097 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1097.

§ 1. Jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia postępowania trwa nadal, choćby jej podstawy odpadły w toku postępowania.

§ 2. Sąd nie może uznać, że brak jest jurysdykcji krajowej, jeżeli jej podstawy powstały w toku postępowania.

Artykuł 1 ...1089 ‑ 1095‑1 1096 1097 1098 1098‑1 ...1217

Przejdź do artykułu