Drukuj

Art. 1103 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1103.

Sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...1101 1102 1103 1103‑1 1103‑2 ...1217

Przejdź do artykułu