Drukuj

Art. 1108 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1108.

§ 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...1107 1107‑1 1108 1109 1109‑1 ...1217

Przejdź do artykułu