Drukuj

Art. 1110-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1110-4.

§ 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...1110‑2 1110‑3 1110‑4 1111 1112 ...1217

Przejdź do artykułu