Drukuj

Art. 1119 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1119.

Powód, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest obowiązany na żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu.

Artykuł 1 ...1117 1118 1119 1120 1121 ...1217

Przejdź do artykułu