Drukuj

Art. 1125 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1125.

Jeżeli w toku postępowania ustanie przyczyna zabezpieczenia, sąd na wniosek powoda, po wysłuchaniu pozwanego, zwolni powoda od obowiązku zabezpieczenia kosztów i zarządzi zwrot złożonej kaucji.

Artykuł 1 ...1123 1124 1125 1126 1127 ...1217

Przejdź do artykułu