Drukuj

Art. 1129 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1129.

Cudzoziemcy, zagraniczne osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi korzystają ze zwolnienia od kosztów sądowych na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych.

Artykuł 1 ...1127 1128 1129 1130 1131 ...1217

Przejdź do artykułu