Drukuj

Art. 1131-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1131-1.

Przepis art. 1131 stosuje się odpowiednio, jeżeli sądy występują do sądów lub innych organów państw obcych o dokonanie innych czynności niż przeprowadzenie dowodów.

Artykuł 1 ...1130 1131 1131‑1 1132 1133 ...1217

Przejdź do artykułu