Drukuj

Art. 1142-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1142-2.

W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego sąd może orzekać na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 509-1 § 3 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...1142 1142‑1 1142‑2 1142‑3 1142‑4 ...1217

Przejdź do artykułu