Drukuj

Art. 1210 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1210.

Sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku sądu polubownego, może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu.

Artykuł 1 ...1208 1209 1210 1211 1212 ...1217

Przejdź do artykułu