Drukuj

Art. 104-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 104-1.

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Artykuł 1 ...103 104 104‑1 105 106 ...1217

Przejdź do artykułu