Drukuj

Art. 123 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 123.

§ 1. Postanowienia, o których mowa w dziale niniejszym sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Postanowienia doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.

§ 2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.

Artykuł 1 ...121 122 123 124 125 ...1217

Przejdź do artykułu