Drukuj

Art. 150 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 150.

W wezwaniu na posiedzenie oznacza się:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wezwanego;

2) sąd oraz miejsce i czas posiedzenia;

3) strony i przedmiot sprawy;

4) cel posiedzenia;

5) skutki niestawiennictwa.

Artykuł 1 ...149 149‑1 150 151 152 ...1217

Przejdź do artykułu