Drukuj

Art. 16 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 16.

§ 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...14 15 16 17 18 ...1217

Przejdź do artykułu