Drukuj

Art. 164 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 164.

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu – od jego doręczenia.

Artykuł 1 ...162‑1 163 164 165 166 ...1217

Przejdź do artykułu