Drukuj

Art. 183-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 183-7.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

Artykuł 1 ...183‑5 183‑6 183‑7 183‑8 183‑9 ...1217

Przejdź do artykułu