Drukuj

Art. 238 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 238.

§ 1. Protokół sporządzony zgodnie z art. 157 § 1-1, zawierający przebieg postępowania dowodowego przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym, podpisują, oprócz sędziego i protokolanta, także osoby przesłuchane oraz strony, jeżeli są obecne.

§ 2. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole.

Artykuł 1 ...236 237 238 239 240 ...1217

Przejdź do artykułu