Drukuj

Art. 24 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 24.

W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

Artykuł 1 ...23‑1 23‑2 24 25 26 ...1217

Przejdź do artykułu