Drukuj

Art. 242 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 242.

Jeżeli postępowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreślonym czasie trwania, sąd może oznaczyć termin, po którego upływie dowód może być przeprowadzony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu.

Artykuł 1 ...240 241 242 243 243‑1 ...1217

Przejdź do artykułu