Drukuj

Art. 265 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 265.

§ 1. Do przesłuchania świadka niewładającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza.

§ 2. Do tłumaczy stosuje się odpowiednio przepisy o biegłych. Pracownik organów wymiaru sprawiedliwości może pełnić obowiązki tłumacza bez składania przyrzeczenia, lecz z powołaniem się na ślubowanie służbowe.

Artykuł 1 ...263 264 265 266 267 ...1217

Przejdź do artykułu