Drukuj

Art. 27 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 27.

§ 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...1217

Przejdź do artykułu