Drukuj

Art. 276-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 276-1.

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których mowa w art. 274 i art. 276, sąd, zamiast skazać żołnierza na grzywnę, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Artykuł 1 ...275 276 276‑1 277 278 ...1217

Przejdź do artykułu