Drukuj

Art. 281 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 281.

Aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że przedtem nie była jej znana.

Artykuł 1 ...279 280 281 282 283 ...1217

Przejdź do artykułu