Drukuj

Art. 285 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 285.

§ 1. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie.

§ 2. Biegli mogą złożyć opinię łączną.

§ 3. Jeżeli biegły nie może na razie udzielić wyczerpującej opinii, sąd wyznaczy termin dodatkowy do jej przedstawienia.

Artykuł 1 ...283 284 285 286 287 ...1217

Przejdź do artykułu