Drukuj

Art. 31 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 31.

Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych.

Artykuł 1 ...29 30 31 32 33 ...1217

Przejdź do artykułu