Drukuj

Art. 321 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 321.

§ 1. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...319‑1 320 321 322 323 ...1217

Przejdź do artykułu