Drukuj

Art. 337 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 337.

Natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku – w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub uchylenie.

Artykuł 1 ...335 336 337 338 339 ...1217

Przejdź do artykułu