Drukuj

Art. 347 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 347.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Przepis art. 332 § 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...345 346 347 348 349 ...1217

Przejdź do artykułu