Drukuj

Art. 364 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 364.

§ 1. Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.

§ 2. Postanowienia w sprawie, o której mowa w § 1, może wydać także referendarz sądowy.

Artykuł 1 ...362‑1 363 364 365 366 ...1217

Przejdź do artykułu