Drukuj

Art. 389 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 389.

Po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku sąd drugiej instancji zwraca akta sądowi pierwszej instancji.

Artykuł 1 ...387‑1 388 389 390 391 ...1217

Przejdź do artykułu