Drukuj

Art. 398-17 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 398-17.

§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

§ 2. Uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca.

§ 3. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie może przejąć sprawę do swego rozpoznania.

Artykuł 1 ...398‑15 398‑16 398‑17 398‑18 398‑19 ...1217

Przejdź do artykułu