Drukuj

Art. 398-20 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 398-20.

Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy.

Artykuł 1 ...398‑18 398‑19 398‑20 398‑21 398‑22 ...1217

Przejdź do artykułu