Drukuj

Art. 424-1a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-1a.

§ 1. Od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego skarga nie przysługuje.

§ 2. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi.

Artykuł 1 ...417‑424 424‑1 424‑1a 424‑1b 424‑2 ...1217

Przejdź do artykułu