Drukuj

Art. 445-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 445-2.

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...445 445‑1 445‑2 445‑3 446 ...1217

Przejdź do artykułu