Drukuj

Art. 466 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 466.

Pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych.

Artykuł 1 ...464 465 466 467 468 ...1217

Przejdź do artykułu