Drukuj

Art. 469 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 469.

Sąd uzna zawarcie ugody, cofnięcie pozwu, sprzeciwu lub środka odwoławczego oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

Artykuł 1 ...467 468 469 470 471 ...1217

Przejdź do artykułu