Drukuj

Art. 47-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 47-1.

Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...46 47 47‑1 48 49 ...1217

Przejdź do artykułu