Drukuj

Art. 477-14a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 477-14a.

Sąd drugiej instancji uchylając wyrok i poprzedzającą go decyzję organu rentowego może sprawę przekazać do ponownego rozpoznania bezpośrednio organowi rentowemu.

Artykuł 1 ...477‑13 477‑14 477‑14a 477‑15 477‑16 ...1217

Przejdź do artykułu