Drukuj

Art. 477-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 477-7.

Przepisów art. 464, 467, 468, 470–473 nie stosuje się w sprawach, w których pracownik jest stroną pozwaną.

Artykuł 1 ...477‑5 477‑6 477‑7 477‑7a 477‑8 ...1217

Przejdź do artykułu