Drukuj

Art. 479-35 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-35.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Artykuł 1 ...479‑33 479‑34 479‑35 479‑36 ‑ 479‑44 479‑45 ...1217

Przejdź do artykułu