Drukuj

Art. 499 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 499.

§ 1. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...497‑1 498 499 500 501 ...1217

Przejdź do artykułu