Drukuj

Art. 505-31 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-31.

§ 1. Powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Jeżeli pozwany dokona wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dalsze pisma w sprawie wnosi wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

§ 2-1. Pisma wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wymagają opatrzenia ich podpisem, o którym mowa w art. 126 § 5.

§ 3. (uchylony)

§ 4. O skutkach wniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd poucza pozwanego przy pierwszym doręczeniu.

§ 5. (uchylony)

§ 6. (uchylony)

Artykuł 1 ...505‑29a 505‑30 505‑31 505‑32 505‑33 ...1217

Przejdź do artykułu