Drukuj

Art. 518 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 518.

Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...516 517 518 518‑1 518‑2 ...1217

Przejdź do artykułu