Drukuj

Art. 544 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 544.

§ 1. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.

§ 2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Artykuł 1 ...542 543 544 545 546 ...1217

Przejdź do artykułu