Drukuj

Art. 551 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 551.

§ 1. O ustanowieniu lub odwołaniu doradcy tymczasowego należy z urzędu zawiadomić sąd opiekuńczy.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania doradcy tymczasowego przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...549 550 551 552 553 ...1217

Przejdź do artykułu