Drukuj

Art. 555 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 555.

Orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Artykuł 1 ...554 554‑1 555 556 557 ...1217

Przejdź do artykułu