Drukuj

Art. 567-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 567-2.

§ 1. W sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji w razie cofnięcia wniosku albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji lub na zniesienie separacji przez któregokolwiek z małżonków postępowanie umarza się. Przepisu art. 512 § 1 nie stosuje się.

§ 2. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.

Artykuł 1 ...567 567‑1 567‑2 567‑3 567‑4 ...1217

Przejdź do artykułu